محاسبه و انتخاب اجزاء سیستم حرارت مرکزی


محاسبه و انتخاب اجزاء سیستم حرارت مرکزیپس از محاسبه ی بار حرارتی ساختمان و آبگرم مصرفی، باید اجزا سیستم حرارت مرکزی از قبیل دیگ، مشعل، پمپ، سیستم لوله کشی و مبدلهای حرارتی را بر مبنای این محاسبات بنحوی انتخاب کنیم که تلفات حرارتی ساختمان را به بهترین صورت ممکن جبران کنند.چگونگی محاسبات یا انتخاب این اجزاء ، در مبحث جاری تشریح خواهد شد.


    انتخاب دیگ در حرارت مرکزی :


جهت انتخاب دیگ سیستم حرارت مرکزی که وظیفه ی سوار کردن حرارت بر ماده ی ناقل گرما را بعهده دارد، باید بار حرارتی کلی ساختمان، (Qt)  که مرکب است از تلفات حرارتی اتاقها  (ΣQR) باضافه ی بار حرارتی آبگرم مصرفی (Q3) در سیسیتم حرارت مرکزی ، معین باشد .با در دست داشتن Qt بر حسب اینکه بخواهیم ماده ناقل گرما بخار یا آبگرم باشد، نوع دیگ را مشخص نموده ضمن در نظر گرفتن درصدی  اضافه بار بابت تلفات حرارت از خود دیگ و لوله ها، با مراجعه به کاتالوگ کارخانه ی سازنده دیگ مناسب را انتخاب می نماییم.میزان این اضافه بار با توجه به کیفیت عایق پیچی لوله ها متفاوت بوده بین 5 تا 20 درصد کل تلفات حرارتی ساختمان منظور می گردد.به این ترتیب بار حرارتی مبنای انتخاب دیگ (QB)  عبارت خواهد بود از :
 

QB = Qt( 1+A)

که در آن :

قدرت دیگ [Btu/hr]:QB

(بار حرارتی آبگرم مصرفی) Q3+(جمع تلفات حرارتی اتاقها) = ΣQR (بار حرارتی کل ساختمان) Qt

ضریب اطمینان جهت اتلاف حرارت: A

از دیگ و لوله (5%-20%)

حال با معلوم بودن QB ، می توانیم دیگ مناسب را از روی کاتالوگ انتخاب کنیم . اگربطور دقیق قدرت مورد نظر ما در کاتالوگ نباشد باید قدرتی را که به آن نزدیکتر است ( ترجیحا قدرت بزرگتر) را انتخاب نماییم.در ساختمان های بزرگ، زمانی که QB از حدود 400,000 بی تی یو بر ساعت تجاوز نماید ، بهتر است بجای یک دیگ چند دیگ با قدرت های متساوی یا نامتساوی اختیار نموده آنها را با هم موازی کنیم تا بسته به میزان سردی هوای خارج، همه یا تعدادی از آنها مورد استفاده قرار گیرند.این عمل همچنین باعث می شود که در مواقعی که یکی از دیگ ها به دلیل تعمیرات از سرویس خارج می شود، ساختمان توسط بقیه دیگ ها  اگر نه به حد مطلوب ، لااقل تا اندازه قابل تحملی گرم باقی بماند.از طرفی چون در بسیاری از شهرهای ایران فصل سرما کوتاه مدت است، کار دیگ در سیستم حرارت مرکزی در قسمت اعظم سال فقط تهیه ی آبگرم مصرفی می باشد که این بخصوص در مورد تاسیسات بزرگ مقرون به صرفه و صلاح نبوده باعث استهلاک غیر ضروری دیگ و متعلقات آن می شود، لذا توصیه می گردد که در تاسیسات بزرگ، یک دیگ کوچکتر مخصوص تهیه آبگرم مصرفی ساختمان با دیگ یا دیگ های اصلی موازی شود تا در فوصولی که احتیاج به گرمایش کل ساختمان نیست و فقط به آبگرم نیاز داریم، دیگ یا دیگ های اصلی را از سرویس خارج کرده تنها از دیگ مخصوص تهیه ی آبگرم مصرفی استفاده نماییم.
 


تعیین قطر دودکش در سیستم حرارت مرکزی:

-  دود و گازهایی که از احتراق سوخت در داخل یک دیگ حاصل می شوند باید از راه دودکش به فضای خارج هدایت گردند.تصاعد دود از دودکش در اثر اختلاف وزن مخصوص دود و هوای سرد خارج صورت می گیرد، لذا با ارتفاع دودکش و اختلاف دمای دود ( حدود 400F )  و هوای خارج نسبت مستقیم دارد.نیروی کشش دودکش باید به میزانی باشد که کلیه مقاومت ها و افت های موجود در مسیر حرکت دود در دودکش را جبران نماید که با توجه به معلوماتی که از مکانیک سیالات در اختیار داریم، میزان این مقاومتها با سطح مقطع دودکش نسبت معکوس دارد ، یعنی هر چه سطح مقطع دودکش بیشتر باشد مقاومت آن در برابر حرکت دود کمتر خواهد بود. از طرفی هر چه ارتفاع دودکش کمتر باشد نیروی کشش دود کاهش می یابد، لذا باید سطح مقطع دودکش را بزرگتر در نظر گرفت، تا مقاومت در مسیر دود کمتر باشد.برای راحتی کار، سطح مقطع دودکش برحسب قدرت دیگ و ارتفاع دودکش در جدول 8-2 ارائه شده است.

 

تماس با ما

آدرس:  تهران ، خیابان طالقانی ، بعد از مفتح ، کوچه شهید طالبیان ، پلاک 1 ، طبقه 5 ، واحد 10

کد پستی: 1571834735

تلفن:  4-88300003 و 021-88318321-021

فاکس:  88833958-021

ایمیل:  info@datiskar.com

09357887070

محل ما در نقشه